Hệ Thống TS

Hệ Thống TS

 • TS3 SOI

  TSIII SOI

  Osstem

  5.200.000₫
  TS (Transcendent Solution - Giải pháp siêu việt) • Kết nối trong HEX và kết nối 11 Cone Morse thuôn, implant loại chìm, ngang mức xương• Hệ thống TS là đại diện của phẫu thuật implant 2 thì...
  5.200.000₫
 • TSIV SA

  TSIV SA

  Osstem

  4.730.000₫
  TS(Transcendent Solution) • Inernal HEX and 11 degress Morse Taper Platform Structure Submerged Type• TS is representative 2 stage implant, and 1 stage is also possible when the healing abutment is connected.• Can be used for all...
  4.730.000₫
 • TSIII SA

  TSIII SA

  Osstem

  3.950.000₫ - 4.730.000₫
  TS (Transcendent Solution - Giải pháp siêu việt) • Kết nối trong HEX và kết nối 11 Cone Morse thuôn, implant loại chìm, ngang mức xương• Hệ thống TS là đại diện của phẫu thuật implant 2 thì...
  3.950.000₫ - 4.730.000₫
 • TSIII CA

  TSIII CA

  Osstem

  4.950.000₫
  TS(Transcendent Solution) • Inernal HEX and 11 degress Morse Taper Platform Structure Submerged Type• TS is representative 2 stage implant, and 1 stage is also possible when the healing abutment is connected.• Can be used for all...
  4.950.000₫