Phục hình Kỹ Thuật Số

Phục hình Kỹ Thuật Số

 • TS Multi Ti Base

  TS Multi Ti Base

  Osstem

  2.700.000₫
  • Sử dụng để sản xuất phục hình toàn hàm sử dụng trên TS Multi Abutment• Sử dụng bằng cách kết nối TS Multi Scan Body• Lấy dấu trên abutment• Chỉ có loại Non-hex• Siết chặt bằng...
  2.700.000₫
 • TS Scan Body

  TS Scan Body

  Osstem

  2.700.000₫
  • Sử dụng để lấy dấu kỹ thuật số• Siết chặt với driver kích thước 1.2 hex• Quy cách đóng gói : scan body + Ti screw• Mini Short, Mini Long, Regular Short, Regular Long  
  2.700.000₫